Simulation Process of Optimal Transport Department Regarding to Transport Vehicles Based on AHP Method – Applied to Slovakia

Authors

  • Martin Jurkovič University of Zilina Slovakia
  • Jarmila Sosedová

Keywords:

AHP, transport department, simulation

Abstract

Decision making method AHP delivers real results based on selected criteria analysis and solution variants. As a weighted sum of the output of decision analysis determines the order of significance compared variants. It represents "Base model" for simulation. Sensitive changes in input data for the decision-making process may result in a reordering output of AHP method. The simulation model makes it easy to simulate the desired conditions with increasing or reducing the importance of each criterion in relation to variants percentage change their addictions.

 

References

BANAS, J. A KOL.: Prepojenie Vážskej vodnej cesty na európsku vodnú sieť. Príspevok na konferencii Dunaj tepna Európy, Bratislava 1995.

DADO, M., ZAHRADNÃK, J. A KOL.: Technológie a služby inteligentnej dopravy. EDIS, Žilina 2007, ISBN 978-80-8070-691-3.

DÃVID, A., SOSEDOVÃ,J.: The Danube strategy and the Slovak Republic. In: Advances in engineering & management - ADEM 2012, 2nd international conference, Drobeta Turnu - Severin, Romania, 13th-14th December 2012, ISBN 978-606-14-0562-6, S. 209-212.

HAVIAR, V.: Analýza vodnej dopravy a rozvoja vodných ciest v SR. In: Zborník z medzinárodnej konferencie XXV Plavebné dni 2009.

KRÅ ÃK, E.,HRKÚT, P.,MATIAÅ KO, K.: InformaÄno-komunikaÄný systém pre inteligentný dopravný systém. In: Horizonty dopravy 2/2004, str. 20-25, ISSN 1210-0978.

KUBEC, J.: Vodní cesty a přístavy. Skriptum F – PEDaS VŠDS v spolupráci s a.s. Ekotrans Moravia, Praha 1993.

MOSTARAC, K., KAVRAN, Z., DÃVID, A.: Transport technology expert competence according to European policies. In: POWA 2012 – Ports and waterways, 7th international scientific conference , Zagreb, Croatia, 27 September 2012, ISSN 1848-252X.

SOSEDOVÃ, J., Å LESINGER, M., BARIAK, M.: Telematics in Inland Navigation. In: COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Žilina, Volume 12, 3/2008, EDIS – vydavateľstvo ŽU Žilina 1989/98, s. 66 – 68, ISSN 1335 – 4205

SOSEDOVÃ, J., Å ULGAN, M., RIEVAJ, V.: Európske dopravné koridory a Slovensko. Druhé prepracované vydanie. EDIS – vydavateľstvo ŽU Žilina 2010, 138 s., ISBN 978–80–554–0255–0

ŽARNAY, P. Vodná doprava Slovenskej republiky. In: Slovakia Transport – Alamanach dopravy, LUXUR v spolupráci s MDPT SR Bratislava 2002, 44-53 s.

Downloads

Published

2013-10-14

How to Cite

Jurkovič, M., & Sosedová, J. (2013). Simulation Process of Optimal Transport Department Regarding to Transport Vehicles Based on AHP Method – Applied to Slovakia. Asian Journal of Engineering and Technology, 1(4). Retrieved from https://ajouronline.com/index.php/AJET/article/view/475