Change of the light intensity emitted from the headlamps

Authors

  • Mokričková Lenka Department of Road and Urban Transport, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, University of Žilina
  • Vladimír Rievaj

Keywords:

headlamp, intensity of illumination, sight, illumination distance

Abstract

During the reduced visibility is the illumination of road covered by headlamps of the vehicle. This illumination road ahead of the vehicle has direct impact on the distance to which the drivers are able to detect an object. With the length of this distance varies a safe driving speed. Longer distance of sight the driver is more save driving speed. It therefore has a direct bearing on road safety. Distance of the sight the driver depends on the beam of headlamps. It varies in dependence on the intensity of illumination the road by the headlamps of the vehicle. The light flux emitted by headlamps is not constant, but there is a time of change.  This work deals with the effect of the length of duration the headlamps to its light flux, as well as the influence of voltage on the terminals of headlamp to intensity illumination that is produced by headlamps.

References

KASANICKÃ, G. Zákon Ä. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov a jeho technický výklad. [cit. 2014. 02. 20.] Dostupné na: http://www.usi.sk/dokumenty/cestari/zakon.doc

ONDRUÅ , J. HUDÃK, A. : Súdne inžinierstvo v odbore Doprava cestná. 1. vyd. – Žilina : Žilinská univerzita, 2013. – 169 strán. ISBN 978-80-554-0816-3

KROPÃÄŒ, FrantiÅ¡ek. Problematika znaleckého posuzování stÅ™etu vozidla za snížené viditelnosti. Brno, 2002. DizertaÄní práce. Vysoké uÄení technické v BrnÄ› Ústav soudního inženýrství)

Downloads

Published

2015-04-16

How to Cite

Lenka, M., & Rievaj, V. (2015). Change of the light intensity emitted from the headlamps. Asian Journal of Engineering and Technology, 3(2). Retrieved from https://ajouronline.com/index.php/AJET/article/view/2431

Issue

Section

Articles