(1)
Alfelaij, B. LMS Vs. Smartphone: Opportunities and Challenges. AJEEL 2015, 3.