Meaningful Learning Experiences in the Finnish Teacher Education

Authors

  • Raine Valli Kokkola University Consortium Chydenius
  • Päivi Valli Kokkola University Consortium Chydenius
  • Sirkku Lähdesmäki Kokkola University Consortium Chydenius

DOI:

https://doi.org/10.24203/ajeel.v5i2.4471

Keywords:

multidisciplinary learning experience, experiential learning

Abstract

During the last few years the change of the school and how the school should change in the first place to meet the challenges of the future have been discussed a great deal. The talk has begun of the cross-disciplinary competences, referred to also as transversal (generic) competences in the curriculum, and of developing teaching towards the integrated modules called multidisciplinary learning modules in the reformed curriculum of the basic education. The multidisciplinary learning modules promote the reaching of the objectives set for the basic education and in particular, the development of the cross-disciplinary competences.

This research was carried out in a Finnish class teachers' adult education programme during a study unit in January 2016. This study unit was a multidisciplinary learning experience, which was planned together and in which the contents of the seven different subjects taught in the comprehensive school were combined. The aim was to gain experiences of integrating the subjects, of planning and implementing learning modules, of meaningfully adapting information and communication technology as well as of collaborative learning. The research also surveys the knowledge of the concepts, which are related to the study unit. The results showed that the multidisciplinary learning module had offered meaningful experiences. The students had mastered well the study unit concepts. Their experiences in relation to the aims were mainly good, versatile and sufficient. Nearly every student intended to implement similar modules in their future work. The main objective of this study unit was to increase the students' understanding and knowledge about the multidisciplinary learning module through experiential learning and to provide them with a surface to reflect on the matters in their future studies.

 

References

Atjonen, P. 2013. Perusopetuksen opettajat oppilasarvioinnin tekijöinä. Teoksessa: P. Atjonen (toim.) Työ Arvonsa ansaitsee. Juhlakirja 113 -vuotisen kajaanilaisen opettajankoulutuksen kunniaksi. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja. 104-118.

Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. What the Student Does? Buckingham. Society for Research into Higher Education. Open University Press.

Cantell, H. (2015). Ainejakoisuus ja monialainen eheyttäminen opetuksessa. In H. Cantell (Ed.) Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia (pp.11-15). Jyväskylä: PS-kustannus.

Class Teacher Adult Education Curriculum 2014-2017. Retrieved 1/3/2016, from https://www.chydenius.fi/opiskelu/luokanopettajien-aikuiskoulutus/ops-2014-2017

Field, J. (2012). Transitions and lifelong learning: signpost, pathways, road closed? Lifelong Learning in Europe, 1, 5-11. Retrieved 4/4/2016, from http://www.elmmagazine.eu/files/issues/1_2012.pdf

Husu, J. & Toom, A. (2016). Opettajat ja opettajankoulutus – suuntia tulevaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33. Retrieved 1/2/2017, from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/okm33.pdf

Jokinen, H., Taajamo, M., Miettinen, M., Weissmann, K., Honkimäki, S., Valkonen, S. & Välijärvi, J. (2013). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä - hankkeen tulokset. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kangas, M., Kopisto, K. & Krokfors, L. (2015). Eheyttäminen ja laajentuvat oppimisympäristöt. In H. Cantell (Ed.) Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia (pp.37-45). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kolb, A. & Kolb D. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management Learning and Education, 4 (2), 193-212.

Kolb, A. & Kolb, D. (2012). Experimental Learning Theory. In N. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning (pp.149-153). Springer US. doi: 10.1007/978-1-4419-1428-6_227.

Knowles, M. (1990). The adult learner. A neglected species, 4th Edition. Houston: Gulf Publishing.

Lindeman, E. (1926). The meaning of adult education. New York: New Republic

Malinen, A. (2000). Towards the essence of adult experiential learning: a reading of the theories of Knowles, Kolb, Mezirow, Revans and Schön. (PhD. diss. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland).

Malinen, A. (2013). Gruntdvikilainen pedagogiikka opistotyön eri asteilla. Retrieved from http://www.epopisto.fi/ajankohtaista/materiaali/anita.malinen.pdf

Malinen, A. & Piirainen A. (2016). Lecture of andragogy. University of Jyväskylä. Kokkola University Consortium Chydenius (28.4.2016.)

Niemi, E.K. (2012). Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. Koulutuksen seurantaraportit: 1, Helsinki: Opetushallitus. Retrieved 15/5/2016, from https://karvi.fi/app/uploads/2014/09/OPH_0112.pdf

Niemelä, S. (2011). Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja –politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. (PhD. diss. University of Eastern Finland.

Norrena, J. & Kankaanranta, M. (2012). Innovatiivinen opetus ja oppiminen: koulutuksen kehittyvä ekosysteemi. Kansainvälisen ITL-tutkimuksen toisen tutkimusvuoden tuloksia. Jyväskylän yliopisto: Agora Center. Retrieved 3/3/2016, from http://az370354.vo.msecnd.net/whitepapers/ITL-raportti2011.pdf

Pagan, B. (2006). Positive Contributions of constructivism to educational design. Europe’s Journal of Psychology 2(1), http://dx.doi.org/10.5964/ejop.v2i1.318

POPS. (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy.

Ramsen, P. (1997). The context of learning in academic departments. In F. Marton, D. Hounsell & N. Entwistle (Eds.) The experience of learning. Implications for teaching and studying in higher education. Edinburgh: Scottish Academic Press.

Rausten von-Wright M.-L. & Wright J. (1998). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.

Rotherham, A. J. & Willingham, D. (2009). 21st century skills: The challenges ahead. Educational Leadership 67(1), 16-21.

Sahlberg P. (2015). Suomalaisen koulun menestystarina ja mitä muut voivat siitä oppia. Helsinki: Into Kustannus Oy..

Shear, L., Gallagher, L. & Patel, D. (2011). ITL research 2011 findings: Evolving educational ecosystems. Menlo Park, CA: SRI International.

Siljander P. (1982). N.F.S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteet. Oulun yliopisto.

Silva, E. (2009). Measuring skills for 21st-century learning. Phi Delta Kappan 90(9), 630-634.

Snider, J. G. & Osgood, C.E. (1969). Semantic differential technique. A sourcebook. Chicago: Aldine. Teacher training 2020 (2007). Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007: 44.

Vahtivuori-Hänninen S., Halinen, I., Niemi, H., Lavonen, J. & Lipponen, L. (2014). A new Finnish national core curriculum for basic education and technology as an integrated tool for learning. In H. Niemi , J. Multisilta, L. Lipponen & M. Vivitsou (Eds.), Finnish Innovations & Technologies In Schools. A Guide towards New Ecosystems of Learning (pp.21-32). Rotterdam: Sense Publisher.

Väisänen, P. (1993). Merkityksiä vai merkintöjä? Tutkimus opettajaksi opiskelevien opiskelun suuntautumistavoista ja niiden yhteydessä olevista tekijöistä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja N:o 12 Joensuu.

Valli, R. (2015). Paperinen kyselylomake. In R. Valli & J. Aaltola (Eds.). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 (pp.84-108). Jyväskylä: PS-kustannus.

Downloads

Published

2017-04-22

How to Cite

Valli, R., Valli, P., & Lähdesmäki, S. (2017). Meaningful Learning Experiences in the Finnish Teacher Education. Asian Journal of Education and E-Learning, 5(2). https://doi.org/10.24203/ajeel.v5i2.4471

Issue

Section

Articles