(1)
Ponomarenko, V.; Rayevnyeva, O.; Stryzhychenko, K. Autonomy of Higher Education System: In What Direction We Are Moving?. AJAS 2016, 4.